Swazoom - VVE peuterspeelzaal

Swazoom organiseert de voor- en vroegschoolse educatie in onze school. De peuterspeelzaal heet Casa dei Bambini.
De openingstijden zijn van 8.30 - 13.30 uur op maandag, dinsdag en donderdag.020 - 5696873

casadeibambini@swazoom.nl

Terug

Vreeswijkpad 6

1106 DV Amsterdam

020 696 32 62

directie@null16montessori.nl