Swazoom - VVE peuterspeelzaal

Swazoom - VVE peuterspeelzaal

Swazoom organiseert de voor- en vroegschoolse educatie in onze school. De peuterspeelzaal heet Casa dei Bambini.
De openingstijden zijn van 8.30 - 13.30 uur op maandag, dinsdag en donderdag.tel; 020 - 5696873

casadeibambini@swazoom.nl

 

Voor meer informatie en inschrijving:

https://swazoom.nl/buurten/gein/voorschool-casa-dei-bambini/

 

Terug

Vreeswijkpad 6

1106 DV Amsterdam

020 696 32 62

directie@null16montessori.nl