Swazoom - VVE peuterspeelzaal

Swazoom - VVE peuterspeelzaal

Swazoom organiseert de voorschoolse educatie in onze school. De peuterspeelzaal heet Casa dei Bambini. De openingstijden zijn van 8.30-13.30 uur op maandag, dinsdag en donderdag.

Met ingang van 1 april 2019 zullen zij 5 dagen per week voorschool bieden aan kinderen van 2 tot 4 jaar oud.

Het voordeel van Casa dei Bambini in onze school is dat er intensief contact is tussen de medewerkers van de voorschool en basisschool. Er is regelmatig overleg om samen zorg te dragen voor een zo goed mogelijke doorgaande lijn. Daarnaast raken kinderen en ouders al vertrouwd met onze school en is de overstap naar de basisschool hierdoor minder groot. Uiteraard kunnen ouders ook kiezen voor andere voorschool. Ook met hen is altijd contact voordat een leerling bij ons start. 
 
Sinds januari 2018 hebben alle ouders recht op een vast aantal dagdelen voorschool. Dit geldt voor ouders met en zonder VVE indicatie. Er is een kleine eigen bijdrage. Voor ouders met recht op de "scholierenvergoeding" Amsterdam  is er een uitbreiding van deze regeling waardoor deze ook bij de voorschool van toepassing is.


tel; 020 - 5696873

casadeibambini@swazoom.nl

Voor meer informatie en inschrijving:

https://swazoom.nl/buurten/gein/voorschool-casa-dei-bambini/

 

Terug

Vreeswijkpad 6

1106 DV Amsterdam

020 696 32 62

directie@null16montessori.nl