De Vreedzame School

De Vreedzame School

Van groep 1 t/m 8 gebruiken wij de methodiek van de Vreedzame School.

De Vreedzame School is een aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming, waarbij de klas en de school beschouwd wordt als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en gehoord. Ze krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn. Openstaan voor verschillen en deze kunnen overbruggen, conflicten op een goede manier oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap staan hierbij centraal. Kinderen ervaren dat ze ertoe doen.

Als school zijn wij onderdeel van de gemeenschap. Elk kind groeit op in verschillende gemeenschappen. Thuis is een gemeenschap. Hier gelden regels en afspraken. Als een kind op visite gaat of bij een (sport)club is komt hij/zij in een andere gemeenschap. Hier gelden ook regels en afspraken. Soms zijn deze hetzelfde als thuis, maar ze kunnen ook anders zijn. Bijv. thuis mag uw kind op de bank liggen, maar niet bij de visite. Ook school is een gemeenschap, met onze regels en afspraken.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat en iedereen zich gezien en gehoord voelt. In elke gemeenschap zal je de regels en afspraken van de gemeenschap moeten respecteren en is het belangrijk om tegelijkertijd jezelf recht doen als persoon en trots te zijn op jezelf.

Als school hebben wij onze grondwet opgesteld;

https://www.16montessori.nl/phpimg/88868f3e3f15b5d11d4/onze-grondwet-(de-vreedzame-school).pdf

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:
-op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
-op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
-constructief conflicten op te lossen
-verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
-open te staan voor verschillen tussen mensen.

Afbeeldingsresultaat voor vreedzame school

 

Terug

Vreeswijkpad 6

1106 DV Amsterdam

020 696 32 62

directie@null16montessori.nl