de Vreedzame school blok 2

de Vreedzame school blok 2

Blok 2; Wij lossen conflicten zelf op

Wij starten met de lessen uit Blok 2 (Wij lossen conflicten zelf op). Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan.

De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen.

Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing.

In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten  op te lossen met behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat  met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. En wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de  Verenigde Naties.

https://www.16montessori.nl/phpimg/88868f3e3f15b5d11d4/de-vreedzame-school-blok-2-nieuwsbrief.pdf

stappenplan LOS HET OP; 

https://www.16montessori.nl/phpimg/88868f3e3f15b5d11d4/de-vreedzame-school-stappenplan-los-het-op-(groep-12).pdf

Stappenplan  PRAAT HET UIT;

https://www.16montessori.nl/phpimg/88868f3e3f15b5d11d4/de-vreedzame-school-stappenplan-praat-het-uit-(groep-3-tm-8).pdf

 

Terug

Vreeswijkpad 6

1106 DV Amsterdam

020 696 32 62

directie@null16montessori.nl