de Vreedzame school blok 4

de Vreedzame school blok 4

Wij starten met de lessen uit:

Blok 4: Wij hebben hart voor elkaar:

Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan.

De lessen zijn gericht op:

 • Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
 • Het herkennen en benoemen van gevoelens
 • Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen
 • Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.
 • Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom  hoe je ermee omgaat.
 • Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont.
 • Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet nadenken over een oplossing.
 • Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet
 • Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt
 • Hoe je het voor elkaar kunt opnemen
 • Hoe je het met elkaar leuk kan hebben
 • Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt

 https://www.16montessori.nl/phpimg/88868f3e3f15b5d11d4/de-vreedzame-school-blok-4-nieuwsbrief.pdf

 

Terug

Vreeswijkpad 6

1106 DV Amsterdam

020 696 32 62

directie@null16montessori.nl