De Vreedzame School

De Vreedzame School

Van groep 1 t/m 8 gebruiken wij de methodiek van de Vreedzame School. De Vreedzame School is een aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming, waarbij de klas en de school beschouwd wordt als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien e...

Lees verder

de Vreedzame school blok 1

de Vreedzame school blok 1

Blok 1 Wij horen bij elkaar                 Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok1 van de Vreedzame school. Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief...

Lees verder

de Vreedzame school blok 2

de Vreedzame school blok 2

Blok 2; Wij lossen conflicten zelf op Wij starten met de lessen uit Blok 2 (Wij lossen conflicten zelf op). Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan. De lessen zijn onder andere gericht...

Lees verder

de Vreedzame school blok 3

de Vreedzame school blok 3

Wij starten met de lessen uit: Blok 3: Wij hebben oor voor elkaar: De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van m...

Lees verder

de Vreedzame school blok 4

de Vreedzame school blok 4

Wij starten met de lessen uit: Blok 4: Wij hebben hart voor elkaar: Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan. De lessen zijn gericht op: Het besef dat iedereen gevoelens heeft. Het herkennen en benoemen van gevoelens Dat een...

Lees verder


Vreeswijkpad 6

1106 DV Amsterdam

020 696 32 62

directie@null16montessori.nl