leerlab

leerlab

Op diverse manieren proberen wij voor de kinderen extra activiteiten aan te bieden in de 'verlengde leertijd'. Naast de Brede School activiteiten en de softwareprogramma's voor thuis bieden wij ook 3x per jaar een leerlab voor de leerlingen van de midden- en bovenbouw.

Bij een leerlab staat één vakgebied centraal. Gedurende 2x in week voor een periode van 10 weken krijgen de kinderen dan extra les in dit vak. Er kunnen maar max. 15 kinderen per leerlab meedoen. De kinderen worden hier apart voor uitgenodigd.

Dit schooljaar 1819 hebben wij een leerlab rekenen voor groep 5, een leerlab begrijpend lezen voor groep 7/8 en de talentacademie voor groep 7/8.

Het leerlab wordt georganiseerd in samenwerking met PPOZO, het projectenbureau voor het onderwijs in Amsterdam Zuidoost.

 

Terug

Vreeswijkpad 6

1106 DV Amsterdam

020 696 32 62

directie@null16montessori.nl