op tijd op school - les start om 8.25u

op tijd op school - les start om 8.25u

Dinsdag 30 oktober 2018

Het is belangrijk dat alle kinderen op tijd op school zijn.

De deur van de school gaat elke dag open om 8.15 uur. Nadat de kinderen hun jas hebben opgehangen en eten hebben weggezet is het 'binnen is beginnen'. In alle groepen beginnen wij dan met lezen. De les begint om 8.25 uur. Alle kinderen moeten dan aan hun tafel aan het werk zijn.

Bij veel kinderen (en ouders) gaat dit goed. Helaas zijn er nog te veel kinderen (en ouders) te laat. Dit is vervelend voor het kind zelf, stoort de groep, geeft onrust op de gang en het kind dat te laat is mist onderwijs.

Het is belangrijk dat alle kinderen op tijd op school zijn. Zo leren zij ook om later voor hun school/opleiding, sport en werk om op tijd te zijn.

Als een kind te laat is zal deze (en/of de ouder) altijd worden aangesproken door de leerkracht. Als een kind dan nog te laat blijft komen zullen wij melding moeten maken bij de leerplicht.

Wij zien alle kinderen (en ouders) graag om 8.15 u bij de deur om samen een goede start van de dag te maken.


Terug

Vreeswijkpad 6

1106 DV Amsterdam

020 696 32 62

directie@null16montessori.nl