nieuwe boeken in bieb+ leeshulp gevraagd

nieuwe boeken in bieb+ leeshulp gevraagd

Donderdag 15 november 2018

Wij hebben een heleboel nieuwe boeken in onze schoolbibliotheek! Dus nog meer leesplezier.

Misschien heeft u het al gezien, maar onze bibliotheek zijn wij aan het verbeteren. Alle boeken staan nu op niveau, zowel op leesniveau als per leeftijdsgroep. 

Vandaag zijn vele nieuwe boeken voorzien van een barcode, zodat de kinderen ze kunnen lezen. Wij zijn heel dankbaar voor de ouders die dit voor de kinderen en ons regelen!

Hoe meer kinderen lezen, hoe meer woorden ze leren en hoe beter hun begrijpend lezen en spelling zal worden. Lezen is super belangrijk en leuk!

Wij zijn nog op zoek naar ouders die ons willen helpen met lezen.

Wie wil van 8.25 uur tot 8.45 uur ons helpen in de bibliotheek bij het uitlenen van de boeken? U krijgt dan enthousiaste kinderen die graag een nieuw boek willen lenen. Zij komen dan bij u met hun boek, zodat u die kan inscannen voor ze.

Ook zijn wij nog op zoek naar ouders die hardop met de kinderen willen lezen voor 15 minuten per dag. Om te leren lezen moeten de kinderen heel veel hardop lezen. Ze moeten zowel teksten lezen als woordrijen 'leesracen'. Dit hardop lezen is belangrijk, omdat in je hoofd een woord vaak beter klinkt dan als je het hardop zegt (denk maar aan het spreken van een vreemde taal).

Wij hopen dat er ouders zijn die de kinderen en ons met lezen willen helpen.

 


Terug

Vreeswijkpad 6

1106 DV Amsterdam

020 696 32 62

directie@null16montessori.nl