nieuwe boeken voor onze bibliotheek

nieuwe boeken voor onze bibliotheek

Woensdag 18 september 2019

Wij hebben een heleboel nieuwe boeken in onze schoolbibliotheek! Dus nog meer leesplezier.

Gisteren zijn de nieuwe boeken voorzien van een barcode, zodat de kinderen ze kunnen komen lenen om te lezen. Wij zijn heel dankbaar voor onze biebouder die dit voor de kinderen en ons regelt!

Hoe meer kinderen lezen, hoe meer woorden ze leren en hoe beter hun begrijpend lezen en spelling zal worden. Lezen is super belangrijk en leuk!

Wij hebben ook boeken die u voor thuis mag lenen om samen met uw kind het lezen te oefenen. Als u dat wilt, kom dan even langs bij onze bibliotheekouder of de leerkracht van uw kind.

Wij zijn nog op zoek naar ouders die ons willen helpen met lezen.

Wie wil van 8.25 uur tot 8.45 uur ons helpen in de bibliotheek bij het uitlenen van de boeken? U krijgt dan enthousiaste kinderen die graag een nieuw boek willen lenen. Zij komen dan bij u met hun boek, zodat u die kan inscannen voor ze.

Daarnaast zijn wij nog op zoek naar ouders die hardop met de kinderen willen lezen voor 15 minuten per dag. Om te leren lezen moeten de kinderen heel veel hardop lezen. Ze moeten zowel teksten lezen als woordrijen 'leesracen'. Dit hardop lezen is belangrijk, omdat in je hoofd een woord vaak beter klinkt dan als je het hardop zegt (denk maar aan het spreken van een vreemde taal).

Wij hopen dat er ouders zijn die de kinderen en ons met lezen willen helpen.

 


Terug

Vreeswijkpad 6

1106 DV Amsterdam

020 696 32 62

directie@null16montessori.nl