Aanmelding en inschrijving

Aanmelding en inschrijving

Aanmelding op school
Sinds vorig jaar zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Hiermee is een einde gekomen aan de verschillende regels per stadsdeel, wijk of school.
Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt. Deze regels gelden voor kinderen die vanaf 1 juli 2011 geboren zijn.

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldingsformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid.
U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier te gebruiken. U levert het formulier in bij de basisschool van uw eerste voorkeur.

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit bij het kopje formulieren downloaden, ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

U kunt ook altijd telefonisch contact met ons opnemen om een afspraak te maken en een kijkje te nemen op school. Zo kunt u de sfeer proeven en is er de gelegenheid om vragen te stellen over onze school

Wat moet u doen

  • Vul het aanmeldformulier in (vergeet niet uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden).
  • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn.
  • Vul, in volgorde van voorkeur, minimaal vijf basisscholen in. Op nummer 1 staat de school waar u uw kind het liefst naar toe laat gaan, daarna volgt nummer 2, enzovoorts.

Is onze school uw eerste keuze? Dan levert u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) ingevuld en ondertekend bij ons in. Vervolgens maken wij een afspraak met u om uw kind bij ons in te schrijven.  Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, ontvangt u van ons per post of mail een bewijs van aanmelding. Controleer of alle gegevens correct door ons zijn verwerkt.

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.
Gevallen waarin dit geldt zijn: uw kind heeft een VVE-indicatie en/of zit op onze IKC, de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct of u gebruikt aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.

Gebruik altijd het aanmeldformulier

  • Ook wanneer u uw kind eerder heeft aangemeld, bij ons of op een andere school, is het noodzakelijk dat u dit aanmeldformulier alsnog inlevert bij de school van uw eerste voorkeur.
  • Ook wanneer er een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het uiteraard niet nodig om meerdere scholen op te geven.


Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

  • kinderen geboren tussen 1 sept. en 31 december 2014: 22 februari 2018
  • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2014: 1 juni 2018
  • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2015: 1 november 2018

 

Terug

Vreeswijkpad 6

1106 DV Amsterdam

020 696 32 62

directie@null16montessori.nl