Aanmelding en inschrijving

Aanmelding en inschrijving

Helaas nemen wij geen nieuwe kinderen meer aan met ingang van 26 september 2019.

Aanmelding op school 
In Amsterdam is er een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Hiermee is een einde gekomen aan de verschillende regels per stadsdeel, wijk of school.
Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt. Deze regels gelden voor kinderen die vanaf 1 juli 2011 geboren zijn.

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam via de post het aanmeldingsformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid.
U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier te gebruiken. U levert het formulier in bij de basisschool van uw eerste voorkeur.

Als u geïnteresseerd bent in onze school dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen om een afspraak te maken en een kijkje te nemen op school. Zo kunt u de sfeer proeven en is er de gelegenheid om vragen te stellen over onze school.

Wat moet u doen

  • Vul het aanmeldformulier in (vergeet niet uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden).
  • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn.
  • Vul, in volgorde van voorkeur, minimaal vijf basisscholen in. Op nummer 1 staat de school waar u uw kind het liefst naar toe laat gaan, daarna volgt nummer 2, enzovoorts.

Is onze school uw eerste keuze? Dan levert u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) ingevuld en ondertekend bij ons in. Vervolgens maken wij een afspraak met u om uw kind bij ons in te schrijven. Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, ontvangt u van ons per post of mail een bewijs van aanmelding.

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen. Gevallen waarin dit geldt zijn: uw kind heeft een VVE-indicatie en/of zit op onze IKC, de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct of u gebruikt aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.

Gebruik altijd het aanmeldformulier van de gemeente.

  • Ook wanneer u uw kind eerder heeft aangemeld, bij ons of op een andere school, is het noodzakelijk dat u dit aanmeldformulier alsnog inlevert bij de school van uw eerste voorkeur.
  • Ook wanneer er een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het uiteraard niet nodig om meerdere scholen op te geven.


Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

  • kinderen geboren tussen 1 sept. en 31 december 2015: 6 maart 2019
  • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2016: 5 juni 2019
  • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2016: 1 november 2019

 

Terug

Vreeswijkpad 6

1106 DV Amsterdam

020 696 32 62

directie@null16montessori.nl