Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Wat kan ik als ouder voor de school betekenen?
Gelukkig zijn veel ouders op verschillende manieren actief op school. Een moderne basisschool als de onze kan niet zonder. Ook voor de kinderen is het fijn als hun ouders op één of andere manier bij de school betrokken zijn; vaak maakt dat voor hen de school nog vertrouwder.
Niet alleen de medezeggenschapsraad en de ouderraad spelen een belangrijke rol; ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd. Een paar voorbeelden:

  • hulp bij het voorlezen van kleuters
  • hulp bij de schoolbibliotheek
  • begeleiden van een groepje kinderen tijdens een uitstapje
  • hulp bij sportactiviteiten
  • hulp bij het knutselen
  • hulp bij de opsporing van de hoofdluis
  • hulp bij het organiseren van allerlei festiviteiten
  • hulp bij het schoonmaken van de school
  • hulp bij het verzorgen van de tuintjes van de school
  • workshops geven

Hoe kan ik mij aanmelden als hulpouder?
U kunt u aanmelden bij de leerkracht van uw kind of bij de OR.

Terug

Vreeswijkpad 6

1106 DV Amsterdam

020 696 32 62

directie@null16montessori.nl