ouderbijdrage en schoolreis/kampbijdrage

ouderbijdrage en schoolreis/kampbijdrage

Ouderbijdrage en schoolreis/kampbijdrage

Elk jaar vragen wij van u als ouder een ouderbijdrage en een schoolreis/kampbijdrage. Wij willen naast het vaste onderwijspakket met de vakgebieden namelijk graag meer bieden aan onze leerlingen. Hiervoor vragen wij van u een ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig, maar eigenlijk toch ook weer moreel verplicht. Ieder kind heeft namelijk voordeel van de activiteiten die hiervan betaald worden. Denkt u maar aan Sinterklaas, Kerst, verschillende uitstapjes, schaatslessen, voorjaarsontbijt, koningsspelen, zomerfeest e.d.. Wij vragen alle ouders om de ouderbijdrage en schoolreis/kampgelden te betalen.

De ouderbijdrage is:
€ 35,00 voor 1 kind
€ 55,00 voor 2 kinderen
€ 68,00 voor 3 kinderen
Voor kinderen die vanaf januari op school zijn gekomen is het de helft van het bedrag (€ 17,50)
       
De schoolreisbijdrage voor groep 1 t/m 6  is € 30,00
De kampbijdrage voor groep 7 en 8 is € 90,00 (voor 3 dagen en 2 nachten)

U kunt het juiste bedrag overmaken op:

NL82 INGB 0664 4789 05

Stg. Sirius-16e Montessorischool
Vermeld bij uw storting voor- en achternaam en de groep van uw kind.

Tevens bestaat de mogelijkheid om de ouderbijdrage + schoolreis/kampbijdrage contant te betalen. Graag gepast betalen. Dit kan bij juf Flossie. U ontvangt dan een betalingsbewijs.

Scholierenvergoeding of betalen met stadpas
Niet alle ouders weten dat er misschien ook aanspraak gemaakt kan worden op de scholierenvergoeding. De scholierenvergoeding is een geldbedrag voor schoolgaande kinderen van Amsterdammers met een laag inkomen. Op de site www.amsterdam.nl kunt u vinden of en hoe u in aanmerking kunt komen voor deze vergoeding. Doe dit via de zoekfunctie op “scholierenvergoeding”.
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/

Wij hopen zoveel mogelijk ouderbijdragen en schoolreis/kampgelden te ontvangen, zodat wij alle activiteiten kunnen blijven doen met alle kinderen.

Terug

Vreeswijkpad 6

1106 DV Amsterdam

020 696 32 62

directie@null16montessori.nl