verlof aanvragen

verlof aanvragen

Hoe kunt u als ouder verlof aanvragen voor uw kind(eren)?

Leren is een recht, maar ook een plicht.

Ieder kind in Nederland mag (gaat) naar school vanaf de leeftijd van 4 jaar. Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig en vallen zij onder de wet leerplicht. Als u vrij wilt vragen voor uw kind voor een dag(deel) of langer, wendt u zich dan tot de directie. De verlofaanvraag dient u minimaal zes weken van te voren schriftelijk in te dienen. U kunt hiervoor een formulier ophalen bij de administratie.

In de leerplichtwet staat vermeld dat ouders verplicht zijn om te zorgen dat hun kind de school bezoekt. Deze leerplicht gaat in zodra het kind 5 jaar is geworden. De schoolleiding mag alleen verlof toekennen, wanneer er sprake is van door de wet opgestelde “gewichtige omstandigheden”. Daarbij zijn wij aan de strikte regels van de wet gebonden. U kunt de uitgebreide regels en voorwaarden lezen in de leerplichtfolder en op https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/

“Gewichtige omstandigheden” waarvoor u verlof kunt krijgen, zijn bv: • ernstige medische gronden, ziekte • bijzondere familieomstandigheden (huwelijk, overlijden,  bepaalde jubilea) • verhuizing.

In de eerste twee schoolweken aansluitend op een schoolvakantie mag nóóit verlofgegeven worden.

Geen “gewichtige omstandigheden” (u krijgt hiervoor dus geen toestemming) zijn bv: • geen andere boekingsmogelijkheden bij een vakantie in het minder drukke seizoen • goedkopere boekingsmogelijkheden • een lang weekend weg • een reis cadeau gekregen • eerder afreizen, of later terugkomen dan de gestelde schoolvakanties.

Bij een aanvraag van (meer dan) tien verlofdagen per schooljaar is altijd eerst goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig, ook wanneer er sprake mocht zijn van “gewichtige omstandigheden”.

Scholen zijn verplicht absentielijsten bij te houden en de leerplichtambtenaar op de hoogte te brengen van ongeoorloofd schoolverzuim. De leerplichtambtenaar neemt daarnaast ook steekproeven waarbij de absentie gecontroleerd wordt.

Terug

Vreeswijkpad 6

1106 DV Amsterdam

020 696 32 62

directie@null16montessori.nl