schoolapp

schoolapp

Hoe blijft u op de hoogte van ons schoolnieuws? Heeft u onze schoolapp al? Wij sturen vrijwel elke week korte nieuwsberichten via onze app. Daarnaast blijven wij u natuurlijk informeren op diverse andere manieren; mail, in gesprek, website, poster en fl...

Lees verder

Schooltijden

Schooltijden

Wat zijn de schooltijden? Wij werken met een continurooster met vijf gelijke dagen. De deuren van de school gaan open om 8:15 uur. De lessen starten om 8:25 uur. Alle kinderen moeten dan op in plek in het lokaal zitten. Alle leerlingen eten tus...

Lees verder

Uw kind ziek melden

Uw kind ziek melden

Ziekte Als uw kind vanwege ziekte niet naar school komt, wilt u dit dan tussen acht en half negen aan ons melden? Bij afwezigheid zonder bericht nemen wij contact met u op. Bij ziekte informeren wij naar de aard van de klachten om op de hoogte te bl...

Lees verder

Aanmelding en inschrijving

Aanmelding en inschrijving

Helaas nemen wij geen nieuwe kinderen meer aan met ingang van 26 september 2019. Aanmelding op school  In Amsterdam is er een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Hiermee is een einde gekomen aan de verschillende regels per stadsdeel, wijk of school....

Lees verder

Nieuw op school

Nieuw op school

Zes tot vier weken voordat uw kind vier jaar wordt kunt u contact met de school opnemen voor het maken van een kennismakingsafspraak. In dat gesprek zullen ook 2 a 3 ochtenden gereserveerd worden vooor de vierde verjaardag,  om te wennen aan de nieuw...

Lees verder

verlof aanvragen

verlof aanvragen

Hoe kunt u als ouder verlof aanvragen voor uw kind(eren)? Leren is een recht, maar ook een plicht. Ieder kind in Nederland mag (gaat) naar school vanaf de leeftijd van 4 jaar. Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig en vallen zij onder de wet leerplicht. ...

Lees verder

gezondheid; schooltandarts,schoolarts ed

gezondheid; schooltandarts,schoolarts ed

Als school promoten wij gezonde voeding, bewegen en gezondheid. Wij doen dan ook altijd graag mee met acties en activiteiten die gezondheid en bewegen promoten zoals het schoolgruit, de schooltuinen, tandenpoetslessen en activiteiten tijdens de Bred...

Lees verder

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs

Wat heeft mijn kind nodig bij de lessen bewegingsonderwijs? Om goed deel te kunnen nemen aan de lessen hebben de kinderen een korte broek, T-shirt of een turn-gympakje en gymschoenen met een witte stroeve zool nodig. In groep 1/2 gymmen de kinderen i...

Lees verder

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen

Wat moet ik doen als mijn kind iets vergeten of verloren is op school? Regelmatig vinden wij kleding die van niemand lijkt te zijn. Alles wat wij vinden stoppen wij in de mand met gevonden voorwerpen.  In de ruimte bij de concierge staat een grijze ...

Lees verder

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Wat kan ik als ouder voor de school betekenen? Gelukkig zijn veel ouders op verschillende manieren actief op school. Een moderne basisschool als de onze kan niet zonder. Ook voor de kinderen is het fijn als hun ouders op één of andere manier...

Lees verder

Pauzehapje en traktaties

Pauzehapje en traktaties

Wat kan ik mijn kind meegeven als pauzehapje? Tijdens de ochtendpauze eten wij bij fruit. Uw kind mag een beker drinken meenemen, bij voorkeur water. Wij stimuleren gezond eten en hopen dat u daar bij het pauzehapje ook rekening mee houdt. In het kader v...

Lees verder

ouderbijdrage en schoolreis/kampbijdrage

ouderbijdrage en schoolreis/kampbijdrage

Ouderbijdrage en schoolreis/kampbijdrage Elk jaar vragen wij van u als ouder een ouderbijdrage en een schoolreis/kampbijdrage. Wij willen naast het vaste onderwijspakket met de vakgebieden namelijk graag meer bieden aan onze leerlingen. Hiervoor vra...

Lees verder


Vreeswijkpad 6

1106 DV Amsterdam

020 696 32 62

directie@null16montessori.nl