Welkom bij de 16e Montessori te Gaasperdam

De 16e Montessorischool ‘Gaasperdam’ is een van de veertien openbare basisscholen van de stichting Sirius in Amsterdam Zuidoost. De school is toegankelijk voor kinderen ongeacht de levensovertuiging of het geloof van de ouders.
Wij streven naar een sociale gemeenschap binnen de school waar leerlingen en leerkrachten uit verschillende culturen en met verschillende levens- en/of geloofsovertuigingen samen werken, samen leren, samen spelen en van elkaar leren.

Er zijn vier kernwaarden die voor ons belangrijk zijn. Dat is de groeiende zelfstandigheid, de voorbereide omgeving, verantwoordelijkheid en een veilige leeromgeving. Daaraan geven wij vorm in ons onderwijs.

Op onze website krijgt u een beeld van onze school. 

 Vreeswijkpad 6

1106 DV Amsterdam

020 696 32 62

directie@null16montessori.nl